Het L.I.F.E. systeem is tweede generatie bio-resonantie apparatuur. De werking van het systeem is gebaseerd op de quamtum fysica. De client wordt middels een hoofdband, twee pols en enkelbanden aangesloten op de apparatuur. Daarna wordten circa 7000 functies van het lichaam gemeten. Na deze meting kan de therapeut met de apparatuur het lichaam feedback geven. Deze feedback van de juiste frequenties naar verstoorde lichaamsfuncties zet het lichaam aan tot zelfgenezing.

 

Last Updated (Wednesday, 29 December 2010 12:45)