Het begrip bio-resonantie bestaat uit bio(= leven) en resoneren. Het begrip resoneren betekent  hier meetrillen. Denk hierbij aan een stemvork.  Als een pianosnaar goed is gestemd zal deze meetrillen met een aangeslagen stemvork.

Elke cel in het lichaam bestaat uit  moleculen die weer bestaan uit atomen. De lading van de atomen geven aan het molecuul een eigen trilling. Eiwitten, vetten, koolhydraten  maar ook water en  zuurstof hebben door hun moleculaire samenstelling niet alleen een chemische identiteit, maar ook een specifieke trilling. Als je meer van deze trillingen bij elkaar brengt ontstaat een trillingspatroon. Zo heeft ieder onderdeel van ons lichaam zijn eigen trillingspatroon en uiteindelijk iedere mens en elk dier een eigen uniek trillingspatroon.

In de bio-resonantie gaat het lichaam of een deel daarvan, net als de pianosnaar, alleen mee trillen als het gevoelig is voor het signaal, dus als het lichaam de trilling “herkent”, of anders gezegd als de trilling lichaamseigen is.

Bio-resonantietherapie is een alternatieve geneeswijze die gebruik maakt van deze trillingen en trillingspatronen. Bio-resonantie gaat ervan uit dat bij ziekte of onbalans de trillingen in het lichaam zijn verstoord. Met bioresonantie-apparatuur kunnen de verstoringen van trillingen worden vastgesteld en vervolgens gecorrigeerd door specifieke trillingen toe te dienen.

Last Updated (Wednesday, 15 August 2012 11:02)